Aktivera din inre
självläkning!

Aktivera din inre självläkning!

LIFE Therapy® Syntesbehandling
AKTIVERA DIN INRE SJÄLVLÄKNING

LIFE Therapy® Syntesbehandling

LIFE Therapy® har som mål att skapa en syntes som aktiverar kroppens, psykets och själens förmåga till självläkning.

En Syntesbehandling aktiverar det kraniosakrala flödet i kroppen och det elektromagnetiska flödet i energifältet som omger kroppen. Genom att aktivera och optimera dessa flöden kan terapeuten hjälpa klienten att starta en självläkningsprocess. Behandlingen inkluderar terapeutiska och manuella metoder för att medvetandegöra och förändra destruktiva mentala mönster och låsningar.

Låt dig omslutas av ett lugn!

Behandlingen medför läkning av nervsystemet, ökad fysisk närvaro, mer målinriktad handling, ökad medvetenhet om mentala mönster, högre energinivå och expanderad livskvalité.

Varför är LIFE Therapy® viktigt?

Energifältet som omger din kropp påverkar din fysiska och psykiska hälsa. Vi människor är utrustade med ett sensitivt nervsystem som ständigt tar emot, tolkar och reagerar på många olika känslor och signaler. Signalerna påverkar vår emotionella, fysiska och mentala hälsa. Man kan exempelvis få ont i huvudet av att befinna sig i en miljö som man inte uppfattar som harmonisk. När flödet i kroppen och i energifältet samarbetar startar en naturlig läkeprocess.

KROPP, SINNE OCH SJÄL

LIFE Therapy® hjälper på flera plan

Mentalt

– genom att börja förändra destruktiva medvetna eller omedvetna mönster och börja stärka självkänslan, respekten och omtanken inför dig själv.

Emotionellt & Fysiskt

– genom att hjälpa nervsystemet till välbehövd avslappning och samtidigt läka gamla trauma. Ofta är vi inte medvetna om hur spända och stressade vi är. Akut stress eller långvarig mikrostress gör att vi blir kognitivt avtrubbade. En av följderna kan vara att Atlaskotan (C1) roterar framåt och klämmer Vagusnerven. I långa loppet får vi reaktioner av stress som kan leda till psykisk och fysisk ohälsa.

Energimässigt

när flödet i kroppen ökar framstår din energi tydligare vilket medför att du känner dig mer närvarande i kroppen och upplever en högre aktivitetsnivå. Det blir lättare att hantera stressande situationer i vardagen och du får bättre överblick till att hitta strategier för att uppnå dina mål.

LIFE Therapy® Syntesbehandling
AKTIVERA DIN INRE SJÄLVLÄKNING

LIFE Therapy® Syntesbehandling

LIFE Therapy® har som mål att skapa en syntes som aktiverar kroppens, psykets och själens förmåga till självläkning.

En Syntesbehandling aktiverar det kraniosakrala flödet i kroppen och det elektromagnetiska flödet i energifältet som omger kroppen. Genom att aktivera och optimera dessa flöden kan terapeuten hjälpa klienten att starta en självläkningsprocess. Behandlingen inkluderar terapeutiska och manuella metoder för att medvetandegöra och förändra destruktiva mentala mönster och låsningar.

Låt dig omslutas av ett lugn!

Behandlingen medför läkning av nervsystemet, ökad fysisk närvaro, mer målinriktad handling, ökad medvetenhet om mentala mönster, högre energinivå och expanderad livskvalité.

Varför är LIFE Therapy® viktigt?

Energifältet som omger din kropp påverkar din fysiska och psykiska hälsa. Vi människor är utrustade med ett sensitivt nervsystem som ständigt tar emot, tolkar och reagerar på många olika känslor och signaler. Signalerna påverkar vår emotionella, fysiska och mentala hälsa. Man kan exempelvis få ont i huvudet av att befinna sig i en miljö som man inte uppfattar som harmonisk. När flödet i kroppen och i energifältet samarbetar startar en naturlig läkeprocess.

KROPP, SINNE OCH SJÄL

LIFE Therapy® hjälper på flera plan

Mentalt

– genom att börja förändra destruktiva medvetna eller omedvetna mönster och börja stärka självkänslan, respekten och omtanken inför dig själv.

Emotionellt & Fysiskt

– genom att hjälpa nervsystemet till välbehövd avslappning och samtidigt läka gamla trauma. Ofta är vi inte medvetna om hur spända och stressade vi är. Akut stress eller långvarig mikrostress gör att vi blir kognitivt avtrubbade. En av följderna kan vara att Atlaskotan (C1) roterar framåt och klämmer Vagusnerven. I långa loppet får vi reaktioner av stress som kan leda till psykisk och fysisk ohälsa

Energimässigt

när flödet i kroppen ökar framstår din energi tydligare vilket medför att du känner dig mer närvarande i kroppen och upplever en högre aktivitetsnivå. Det blir lättare att hantera stressande situationer i vardagen och du får bättre överblick till att hitta strategier för att uppnå dina mål.